Activiteit

Afdichtingscomplex voor kunstwerken

Wat kunnen we betekenen voor uw project?

De belangrijkste eigenschap van kunstwerken is de waterdichtheid. Daarom heeft Gama zich gespecialiseerd in verschillende verkleefde waterdichtingssystemen.

Dergelijke verkleefde waterdichtingscomplexen bestaan steeds uit een waterdichtingslaag en een complementaire beschermlaag. Deze systemen geven een maximale betonbescherming en een zeer duurzame waterdichting.

De combinatie van waterdichtingscomplex en verharding die op een kunstwerk wordt toegepast, wordt steeds bepaald door het type ondergrond en de verwachte verkeersintensiteit van het kunstwerk in kwestie.

Het realiseren van een afdichtingscomplex brengt doorgaans specifieke details met zich mee ( drains, Z-profielen,slabben,spuiers,…). Voor deze details kunnen we ook technische oplossingen bieden met producten die onderling compatibel zijn.

1. Betonnen ondergrond

De meerderheid van de brugdekken in België bestaat uit een betonnen ondergrond waarbij een aantal zaken van belang zijn, onder meer de volgende:

  •        Er mag geen uitvulling zijn
  •        Er mag geen plasvorming ontstaan
  •        De ondergrond moet verenigbaar zijn met de gekozen afdichting

De eisen met betrekking tot de staat van de betonnen ondergrond zijn belangrijk voor de uitvoering van een kwalitatieve waterdichting.

We kunnen de vlakheid van de betonnen ondergrond eventueel verbeteren door het uitvoeren van een bitumineuze uitvullingslaag of een epoxy schraaplaag.

2. Stalen ondergrond

De ondergrond van een kunstwerk in staal is steeds onderhevig aan bewegingen als gevolg van allerlei factoren. Bij dergelijke kunstwerken wordt er steeds gestreefd naar een combinatie van waterdichtingscomplex en een toplaag die de nodige flexibiliteit bezit om schadeloos aan deze bewegingen te weerstaan.

Combinaties van bitumineuze membranen of vloeibare waterdichtingslagen met een beschermlaag in gietasfalt of kunststof zijn perfect voor dergelijk flexibel systeem.

3. Afdichting in bitumineus membraan

+ beschermlaag in gietasfalt

Waterdichting in flexibele bitumineuze membranen wordt - afhankelijk van de oppervlakte en toegankelijkheid - machinaal of handmatig aangebracht met overlap tot een hoogkwalitatieve waterdichting. Het heeft een uitstekende hecchting op een betonnen of stalen ondergrond en is bijzonder compatibel met een beschermlaag in gietasfalt.

Dergelijk waterdichtingscomplex beschikt over een ATG-keuring.

4. Afdichting in gietasfalt

+ BESCHERMLAAG IN GIETASFALT

Een afdichting uit gietasfalt bestaat in principe uit 2 lagen met een totale dikte van 15mm; bij een betonnen ondergrond wordt er tussen het betonnen brugdek en de afdichting een glasvlies geplaatst zodat deze afdichting losliggend wordt geplaatst.

Dit beletten van de hechting is noodzakelijk om blaasvorming ten gevolge van het verdampen van vocht uit het betonnen brugdek door de hoge temperatuur van het gietasfalt te voorkomen. Onder het glasvlies en door de betonnen constructie moeten er ontluchtingsbuisjes voorzien worden zodat de dampdruk via die weg kan ontsnappen.

Bij renovatie van bestaande brugdekken biedt een losliggende afdichting in gietasfalt het grote voordeel dat eventuele oneffenheden kunnen worden uitgevlakt en tegelijk dienst doen als voorlopige afdichting in afwachting van de verdere afwerking.

Bij een metalen ondergrond wordt de afdichting in gietasfalt hechtend ( met een laag kleefvernis ) uitgevoerd daar de kans op het ontstaan van dampdrukken onbestaande is. Een metalen ondergrond dient voorafgaand gestraald te worden én onmiddellijk behandeld worden met een corrosie beschermingsproduct dat verenigbaar is met gietasfalt.

Voor beide ondergronden geldt een maximale helling van 6% voor een afdichting in gietasfalt.

5. afdichting in  vloeibare waterdichting

+ beschermlaag in gietasfalt

Flexibele synthetische waterdichting op basis van PMMA wordt handmatig aangebracht tot een hoog kwalitatieve waterdichting. Het heeft een uitstekende hechting op een betonnen of stalen ondergrond en kan hittebestendig worden uitgevoerd, zodat deze waterdichting perfect combineerbaar is met een beschermlaag in gietasfalt.

Dergelijk waterdichtingscomplex beschikt over een ATG-keuring.

6. Afdichting in vloeibare waterdichting

+ Beschermlaag in vloeibare waterdichting

Flexibele ponsbestendige synthetische waterdichting op basis van PMMA wordt handmatig aangebracht tot een hoog kwalitatieve waterdichting. Het heeft een uitstekende hechting op een betonnen of stalen ondergrond en geeft een goede chemische weerstand tegen olie en vet, gecontreerd zuur en zout, alsook benzine.

Dergelijk waterdichtingssysteel us zeer snel toegankelijk. Door het instrooien van de tweede laag met kwartzand kan een anti-sliplaag gevormd worden die ook in alle RAL-kleuren kan afgewerkt worden.

7. Epoxydrainage

Het op een kunstwerk infiltrerend water wordt ter hoogte van het waterdichtingscomplex opgevangen door een verzamelinrichting bestaande uit epoxydrains.

Deze drains zijn 100 mm breed en worden in open epoxybeton uitgevoerd en ingewerkt in de dikte van de beschermlaag van gietasfalt.

Het epoxybeton bestaat uit schoon en droog rolgrind met korrelmaat 4/5 en hars, wat een tweecomponentenepoxyhars is dat voldoende vloeibaar is om aggregaten te omhullen en voldoende viskeus om niet af te druipen.