Activiteit

Verhardingen in gietasfalt

Een verharding in gietasfalt is vaak een goede oplossing omwille van verschillende eigenschappen.

Zo is het makkelijk aan te brengen op zowel grote oppervlaktes als op lastige plaatsen en in moeilijke hoeken. Het esthetisch uitzicht blijft daarbij steeds identiek.

Een verharding in gietasfalt is bovendien snel te betreden na het aanbrengen ervan. Omdat er geen poriën zijn bij dit type verharding ontstaat er geen veroudering door UV. Het is ook goed bestand tegen andere vormen van slijtage, waardoor het een hoge levensduur kent. Indien er toch schade zou zijn, kan het eenvoudig en snel hersteld worden.

Gietasfaltverhardingen worden voor tal van toepassingen aangelegd.

Voet- en fietspaden

Voetpaden en fietspaden in gietasfalt bieden een hoog gebruiksgemak voor voetgangers en fietsers. Het gietasfalt wordt hierbij meestal handmatig geplaatst en afgestrooid met zand ofwel ingestrooid met natuurlijk of gekleurd kwartszand.

Het gietasfalt heeft steeds een egaal uitzicht, ook bij die handmatige uitvoering. Het kan aangebracht worden in alle mogelijke vormen, rond obstakels of wegmeubilair en langs opgaande muren.

Indien gewenst kunnen in de verharding ook bepaalde zones geaccentueerd worden door in de massa gekleurd te worden of door het gietasfalt van een print te voorzien (zie GAMA-PRINT).

Tussen rails

Doordat gietasfalt probleemloos in allerhande vormen kan toegepast worden, en omwille van de hoge weerstand bij trillingen, is het perfect geschikt om tussen tramsporen aan te brengen. Het heeft daarbij een opmerkelijk langere levensduur dan andere types verharding.

Door de waterdichte structuur van gietasfalt laat het geen water infiltreren, waardoor de structuur niet kan uit- of onderspoeld geraken en verzakken.

De snelle ingebruikname na aanleg is opnieuw een praktisch argument bij de keuze voor dit materiaal.

Wegenis

De verwerking van gietasfalt kan handmatig uitgevoerd worden bij kleine vlakken, maar ook machinaal bij grote oppervlaktes. Daarbij kan er evenwel snel en kwaliteitsvol gewerkt worden.

Gietasfalt is geschikt voor zowel gemeentelijke als stedelijke infrastructuur, maar ook voor gewestwegen. Een mogelijke initiële meerkost bij aanleg wordt ruim gecompenseerd door het duurzame karakter van gietasfalt dat zich vertaald in een langere levensduur. Daarenboven zorgt het waterdicht karakter voor bescherming van de ondergrond.

Stroefheid wordt bekomen door het gietasfalt in te strooien met een slijtvast steenslag.

Watergreppel

Gietasfalt wordt in de wegenbouw ook traditioneel gebruikt om watergreppels aan te leggen. Dit zijn waterdichte aansluitingen tussen een asfaltverharding en de naastliggende betonnen delen of trottoirs/dienstpaden. Zo is het mogelijk om het regenwater op een doeltreffende en duurzame wijze af te voeren naar de waterslikkers en een waterdichte aansluiting te verkrijgen.

Stallen

Vloeren in veestallen en dierenverblijven dienen sterk en duurzaam te zijn. Deze dienen vanuit een hygiënisch oogpunt ook een vloeistofdicht oppervlak te hebben zodat deze makkelijk en grondig te reinigen zijn. Het oppervlak van gietasfalt bevloering is voldoende stroef zodat zowel de dieren als de mens zich zelfs bij een natte vloer zonder problemen kunnen voortbewegen.

Perrons

Gietasfalt als perronverharding wordt vaak toegepast als alternatief voor traditionele elementverhardingen. Het feit dat gietasfalt naadloos en waterdicht is en zo de onderliggende bekabeling beschermt tegen water, is hierbij vaak een groot pluspunt.

Doordat deze monoliete gietasfaltverharding ter plaatse gestort wordt, kunnen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en andere waarschuwingsmarkeringen perfect esthetisch ingewerkt worden. Die afwerking kan gewijzigd worden door kleur en kaliber aan te passen in de te strooien steenslag.

Gama-PRINT

Dit is een slijtlaag die ontstaat door in het al dan niet gekleurde gietasfalt een klinker- of ander straatsteenmotief te drukken wanneer het nog warm is. Daardoor ontstaat een imitatie betonnen of natuursteen elementenverharding.

De warmte en decoratieve charme van een elementverharding worden hier gecombineerd met de voordelen van een moderne monoliete en naadloze gietasfaltverharding. Het klinker- of straatsteenmotief kan naar wens aangepast worden.

Na afkoeling van de Gama-PRINT slijtlaag kan deze onmiddellijk in dienst genomen worden. Als alles afgewerkt is, is er quasi geen visueel verschil te merken tussen bv. een ingedrukte textuur van klinkers in een gietasfaltverharding en het uitzicht van echte betonnen klinkers.

Plaatselijke herstellingen (bv. na uitbraak of freeswerk) zijn dus perfect mogelijk met behoud van alle intrinsieke eigenschappen.

Voordelen ten opzichte van traditionele elementverhardingen

  • Snellere uitvoering waardoor er minder verkeershinder is
  • Esthetisch verantwoord door zeer gelijkend uitzicht aan werkelijke elementverharding
  • Onderhoudsvriendelijk en duurzaam door volledig waterdichte oppervlak
  • 100% circulair wegens 100% recycleerbaar
  • Milieuvriendelijk: geen onkruidbestrijdingsmiddelen wegens geen onkruidvorming

Afwerkingsmogelijkheden gietasfalt