Historiek

Sinds de oprichting van Gama in 1993 ligt de nadruk van onze activiteiten op het verwerken van gietasfalt en het uitvoeren van afdichtingscomplexen op gebruiksdaken en kunstwerken (bruggen en viaducten).

Door de jaren heen hebben wij een steeds grotere expertise opgebouwd in het aanwenden van gietasfalt voor allerlei verschillende toepassingen in de bouw, alsook bij het uitvoeren van zowel bitumineuze als kunststof afdichtingscomplexen. Zo is Gama sinds jaren een bekende naam als het om gietasfalt of kunststof vloerafwerking gaat.

Kwaliteit

We willen ten allen tijde voldoen aan de specifieke wensen en eisen van onze opdrachtgevers en leggen bijgevolg ook zelf de lat hoog voor onze leveranciers inzake de kwaliteit van de grondstoffen en de toegepaste hulpmiddelen.

De combinatie van het gebruik van kwalitatieve producten en de verwerking ervan door onze ervaren en gekwalificeerde mensen draagt bij aan de professionele kwaliteit waar Gama borg voor staat.

Belgische Gietasfalt Organisatie

We zijn actief in heel België en buurlanden en dit zowel op kleine als op grote werven. Gama is ook lid van de Belgische Gietasfalt Organisatie (BGO) waarin we samenwerken om zo een optimaal mogelijke en correcte toepassing van gietasfalt te bevorderen.