Product

Gama-print

Dit is een slijtlaag die ontstaat door in het al dan niet gekleurde gietasfalt een klinker- of ander straatsteenmotief te drukken wanneer het nog warm is. Daardoor ontstaat een imitatie betonnen of natuursteen elementenverharding.

De warmte en decoratieve charme van een elementverharding wordt hierbij gecombineerd met de voordelen van een moderne monoliete en naadloze gietasfaltverharding.

Na afkoeling van de Gama-PRINT slijtlaag kan deze onmiddellijk in dienst genomen worden. Het klinker- of straatsteenmotief kan naar wens aangepast worden.

Na afwerking is er quasi geen visueel verschil te merken tussen bijvoorbeeld de ingedrukte textuur van klinkers in een gietasfaltverharding en het uitzicht van echte betonnen klinkers.

Plaatselijke herstellingen (bv. na uitbraak of freeswerk) zijn perfect mogelijk met behoud van alle intrinsieke eigenschappen.

Voordelen ten opzichte van traditionele elementverhardingen

  • Snellere uitvoering waardoor minder verkeershinder
  • Esthetisch verantwoord door zeer gelijkend uitzicht aan werkelijke elementverharding
  • Onderhoudsvriendelijk en duurzaam door volledig waterdichte oppervlak
  • 100% circulair wegens 100% recycleerbaar
  • Milieuvriendelijk (geen onkruidbestrijdingsmiddelen wegens geen onkruidvorming)