Activiteit

Gekleurde wegdekcoatings

Gekleurde wegdeksystemen worden vooral toegepast om gevaarlijke verkeerspunten visueel te accentueren. Dit wordt onder meer toegepast bij voetgangers- en fietsoversteekplaatsen, fietssuggestiestroken en parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Deze gekleurde wegdeksystemen kunnen zowel op een betonnen als op een bitumineuze ondergrond worden aangebracht. Ter plaatse wordt er steeds nagekeken of er nog voorbereidende werken op de ondergrond nodig zijn om tot een optimale hechting te komen.

Het systeem heeft een hoge stroefheid en bestaat uit een 2-componenten epoxyhars bindmiddel dat met een natuurkleurige of gekleurde kwartssteenslag wordt ingestrooid. Dat de gebruikte kwartssteenslag omhuld is met een slijtvast bindmiddel draagt bij aan de levensduur en de kleurvastheid van het geplaatste gekleurde wegdeksysteem.